Spotkanie z pośrednikami finansowymi

W piątek 27 października odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. przedsiębiorczości i innowacji  Komitetu Monitorującego RPO WD. Gospodarzem spotkania była Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, a spotkanie otworzyła dyrektor Renata Granowska. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Grupy Roboczej ds. przedsiębiorczości i innowacji KM RPO WD brali udział przedstawiciele BGK oraz przedstawiciele  pośredników finansowych wdrażających instrumenty finansowe na Dolnym Śląsku w ramach działania 1.5 RPO WD: Konsorcjum Agencja Rozwoju Regionalnego…