PROJEKT: „SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH”

Informujemy, że Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o. na zlecenie DGA S.A. realizuje usługi doradcze w ramach projektu pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych”  Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” jest realizowany przez DGA S.A. z Poznania w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy w ramach konkursu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki…

Read more

27.11.2018 r. – Rozpoczęty III nabór na powierzenie w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego”

27.11.2018 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy rozpoczęła III nabór na powierzenie w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie…

Read more

Spotkanie informacyjne dotyczące usług doradczych

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,    zaprasza przedsiębiorców z sektora MSP posiadających siedzibę na terenie Wrocławia i powiatów: wrocławskiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego i trzebnickiego    na spotkanie informacyjne dotyczące grantów na usługi doradcze. Termin: 13.12.2017r. godz. 10.00 Miejsce: Hotel Tumski ul. Wyspa Słodowa 10, Wrocław Zapisy do…

Read more

Warsztaty „Fundusze unijne dla przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość młodych, wsparcie biznesu dotacjami unijnymi”

W dniach 14 i 15 listopada br. w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej odbyły się dwa jednodniowe warsztaty pn.  „Fundusze unijne dla przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość młodych, wsparcie biznesu dotacjami unijnymi”. Zajęcia odbyły się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i uczestniczyło w nich ok 50 uczniów z sześciu liceów ogólnokształcących.  Była to nowa inicjatywa o charakterze edukacyjnym kreująca postawy przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia, podnosząc ich kompetencje…

Read more

Spotkanie z pośrednikami finansowymi

W piątek 27 października odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. przedsiębiorczości i innowacji  Komitetu Monitorującego RPO WD. Gospodarzem spotkania była Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, a spotkanie otworzyła dyrektor Renata Granowska. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Grupy Roboczej ds. przedsiębiorczości i innowacji KM RPO WD brali udział przedstawiciele BGK oraz przedstawiciele  pośredników finansowych wdrażających instrumenty finansowe na Dolnym Śląsku w ramach działania 1.5 RPO WD: Konsorcjum Agencja Rozwoju Regionalnego…

Read more